:: Оферти за хотели и оферти за екскурзии в близост до места, подходящи за риболов ::

Риболовът може да се раздели основно на промишлен и спортен. При промишления риболов основната цел е да се улови голямо количество риба, която да се използва за храна. В тази ситуация се използват кораби, снабдени със специална техника, като в най-общия случай ловът се извършва посредством мрежи. Спортният риболов е за лично удоволствие. Той може да се раздели на няколко вида. В зависимост от мястото на ловуване могат да се обособят - подводен, подледен и морски риболов, както и риболов в спокойни и речни води. В повечето случаи при спортния риболов рибите се пускат след улова отново във водата. Този принцип се нарича “Хвани и пусни” (Catch & Release). Но повечето любители предпочитат да задържат рибата.

Learn more about cheap tyres sydney ozzytyres at http://ozzytyres.com.auИнтернет ресурс от Free България. Powered by Wordpress - Theme Provided By Free Wordpress Themes