Риболов - На риба на река или язовир, спортен и морски риболов

Риболов

:: Оферти за хотели и оферти за екскурзии в близост до места, подходящи за риболов ::

Риболовът може да се раздели основно на промишлен и спортен. При промишления риболов основната цел е да се улови голямо количество риба, която да се използва за храна. В тази ситуация се използват кораби, снабдени със специална техника, като в най-общия случай ловът се извършва посредством мрежи. Спортният риболов е за лично удоволствие. Той може да се раздели на няколко вида. В зависимост от мястото на ловуване могат да се обособят - подводен, подледен и морски риболов, както и риболов в спокойни и речни води. В повечето случаи при спортния риболов рибите се пускат след улова отново във водата. Този принцип се нарича “Хвани и пусни” (Catch & Release). Но повечето любители предпочитат да задържат рибата.

На риба

Много хора обичат да ходят на риболов. В България има над 200 вида риба, като в това число се включват видове, които периодично достигат до нашето Черноморие, както и такива, които до сега не са били уловявани.

На риба се ходи със стръв, като тя може да се раздели на жива и нежива естествена стръв, изкуствена стръв, хляб и хлебни изделия.

Язовирите са предпочитана дестинация за риболов от много българи. Сред най-популярните са Искър, Батак, Доспат, Йовковци, Въча и Копринка. Много хора предпочитат да ходят на риба и край реките. Пример за това е река Дунав. В зависимост от нивото на реката се избира място за риболов. Други предпочитани реки за лов на риба са Искър и Лом, а също така и Марица, Струма и Места.Интернет ресурс от Free България. Powered by Wordpress - Theme Provided By Free Wordpress Themes